Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden evenement Sport for Others
Bij inschrijving van het evenement verklaart de deelnemer akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. De deelnemer is op de hoogte van de bepalingen in deze voorwaarden. Wanneer de deelnemer deze voorwaarden niet naleeft, kan dit betekenen dat de deelnemer wordt uitgesloten van deelname. 

Deelname:

 1. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van 55 euro, 80 euro of 130 euro is voldaan.
 2. Elke deelnemer ouder dan 18 jaar verplicht zich minimaal € 1.000,- aan sponsorgeld voor Stichting Woord en Daad bij te dragen. 
 3. Deelnemers van 18 jaar en jonger verplichten zich om minimaal € 500,- aan sponsorgeld bij te dragen.
 4. De organisatie houdt zich het recht om deelnemers, die de minimale sponsoropbrengst niet halen uit te sluiten van deelname. Bij deelnemers in teamverband wordt gekeken naar de totale opbrengst. 
 5. Indien deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijvingsgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten niet terugbetaald.
 6. Deelnemers onder de 18 jaar mogen alleen deelnemen onder verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers of leerkrachten.

Beklimming:

 1. De deelnemer beklimt de Mont Ventoux per fiets, step of te voet.
 2. Tijdens het beklimmen en afdalen van de Mont Ventoux dient men aan de rechter weghelft te blijven. 
 3. Als deelnemer geef je tijdens de beklimming en afdaling gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie.
 4. De toegestane snelheid van de afdalende fietser is 45 km/uur. 
 5. De officiële route van het evenement is van Sault naar de top van de Mont Ventoux. Sport for Others faciliteert niet op de Bedoin en Malaucene-kant. 
 6. Elke deelnemer is verplicht het officiële Sport for Others tenue te dragen.
 7. Elke fietsende deelnemer is verplicht een helm te dragen. Deze moet vastgegespt zijn. Wie geen helm draagt of de helm niet heeft vastgegespt,  wordt per direct van deelneming uitgesloten. 
 8. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving en de wetgeving in deze in Frankrijk is van toepassing en blijven ook van toepassing tijdens het evenement. 
 9. Deelname aan Sport for Others is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zonder volgnummer en fietsbordje is het niet mogelijk om deel te nemen.
 10. Bij ongeoorloofd gedrag kunnen deelnemers van verdere deelname worden uitgesloten. Bijvoorbeeld door het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en organisatie. 
 11. Het gebruik van volgauto’s is niet toegestaan. 
 12. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt in daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd. Wildplassen is niet toegegaan, deelnemers zijn verplicht om gebruik te maken van mobiele toiletten langs de route. Vernielingen en bekladdingen van bezittingen van de overheid en anderen zijn niet toegestaan. 

Verantwoordelijkheid van de deelnemer:

 1. De deelnemer neemt geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel aan het evenement van Stichting Woord en Daad. Dit betekent dat de deelnemer op geen enkele wijze Stichting Woord en Daad aansprakelijk kan stellen. 
 2. Elke deelnemer vult bij inschrijving de medische vragenlijst in. Sport for Others behoudt zich het recht om bij gegronde bezwaren en op advies van de artsen een deelnemer uit te sluiten van deelname. 
 3. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor verloren en/of beschadigde eigendommen. Stichting Woord en Daad is hier op geen enkele manier voor aansprakelijk.
 4. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal, waarmee hij/zij de Mont Ventoux mee beklimt en/of afdaalt. 
 5. Tijdens het verblijf moeten alle fietsen vóór vrijdagavond 20 september worden gecontroleerd door mecaniciens van de organisatie. Fietsen die niet gecontroleerd worden, mogen niet aan de start verschijnen. 

Aansprakelijkheid van de organisatie:

 1. De organisatie is bevoegd om bij medische redenen de deelnemer te laten stoppen.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen wanneer het evenement door omstandigheden afgelast of verplaatst moet worden.
 3. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters. 
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en ook niet voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.

Algemeen:

 1. Elke deelnemer betaalt zelf zijn reis- en verblijfskosten.
 2. Deelnemers gaan akkoord dat eventueel foto-, film- en videomateriaal waar de deelnemer op staat gebruikt kan worden promotionele doeleinden van de organisatie zonder dat hier een vergoeding voor geclaimd wordt door de deelnemer.
 3. Elke deelnemer verleent Stichting Woord en Daad toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie en promotie.
 4.  Deelnemers gaan akkoord met het door de organisatie opgestelde calamiteitenplan. Dit plan waarborgt de veiligheid van de deelnemers. 
Weerstation
254