Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden evenement Sport for Others
Bij inschrijving van het evenement verklaart de deelnemer akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. De deelnemer is op de hoogte van de bepalingen in deze voorwaarden. Wanneer de deelnemer deze voorwaarden niet naleeft, kan dit betekenen dat de deelnemer wordt uitgesloten van deelname. 

Deelname:

 1. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van 20 euro is voldaan.
 2. Elke deelnemer ouder dan 12 jaar verplicht zich minimaal € 500,- aan sponsorgeld voor Stichting Woord en Daad bij te dragen. 
 3. Deelnemers van 12 jaar en jonger hoeven niet ingeschreven te worden en hebben ook geen fondsenwervingsverplichting. 
 4. Deelnemers onder de 18 jaar mogen alleen deelnemen onder verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers of leerkrachten.
 5. De organisatie houdt zich het recht om deelnemers (ouder dan 12 jaar), die de minimale sponsoropbrengst niet halen, uit te sluiten van deelname. Bij deelnemers in teamverband wordt gekeken naar de totale opbrengst. 
 6. Indien deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijvingsgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten niet terugbetaald.

Verantwoordelijkheid van de deelnemer:

 1. De deelnemer neemt geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel aan het evenement van Stichting Woord en Daad. Dit betekent dat de deelnemer op geen enkele wijze Stichting Woord en Daad aansprakelijk kan stellen. 
 2. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor verloren en/of beschadigde eigendommen. Stichting Woord en Daad is hier op geen enkele manier voor aansprakelijk.
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal, waarmee hij/zij de route in Nederland aflegt. 
 4. De deelnemer die een route per fiets aflegt, is zelf verantwoordelijk voor het voortijdig controleren van zijn fiets op mankementen die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Mankementen worden vooraf door de deelnemer zelf gerepareerd. Op zaterdag 11 september zijn er mecaniciens aanwezig die in noodgevallen kleine reparaties uit kunnen voeren.

Aansprakelijkheid van de organisatie:

 1. De organisatie is bevoegd om bij medische redenen de deelnemer te laten stoppen.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen wanneer het evenement door omstandigheden afgelast of verplaatst moet worden.
 3. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters. 
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en ook niet voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.

Algemeen:

 1. Elke deelnemer betaalt zelf zijn reiskosten.
 2. Deelnemers gaan akkoord dat eventueel foto-, film- en videomateriaal waar de deelnemer op staat gebruikt kan worden promotionele doeleinden van de organisatie zonder dat hier een vergoeding voor geclaimd wordt door de deelnemer.
 3. Elke deelnemer verleent Stichting Woord en Daad toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie en promotie.
 4.  Deelnemers gaan akkoord met het door de organisatie opgestelde calamiteitenplan. Dit plan waarborgt de veiligheid van de deelnemers. 
veluwe-prachtige-zonsondergang.jpg
254