Besteding 1000 euro

Ook dit jaar neemt iedere deelnemer van het evenement €1.000,- sponsorgeld mee. Welk verschil maakt deze €1.000,- voor een kind? Voor dit geld krijgt één kind*:

  1. Een veilig thuis en goede zorg
  2. Een jaar lang onderwijs
  3. Psychosociale hulp 

Maar niet alleen het kind krijgt goede zorg. 1/3 van dit bedrag wordt besteed aan de preventie van kindslavernij en training van de ouders, zodat het kind een veilige omgeving heeft  om op te groeien. Een kind hoort bij de ouders, waarvan het zorg krijgt. Dit wil Woord en Daad met deze training aandacht voor creeëren. Dit doen we niet alleen, maar met de hulp van de lokale kerken en scholen. Juist ook leraren en dominees kunnen de boodschap dat een kind bij zijn ouders hoort en niet gebruikt mag worden als hulp in de huishouding, uitdragen.

Woord en Daad vindt het belangrijk dat uw gift duurzaam wordt besteed. Daarom hebben we naast dit project andere projecten in Haïti, Ethiopië en de Filipijnen die ervoor zorgen dat we de kinderen langere tijd kunnen begeleiden. Kijk hiervoor op de pagina ‘Duurzame aanpak’.


*Stichting Woord en Daad rekent altijd 7,5% overheadkosten voor project- en fondsenwervingskosten.

meisje
 
249