Burkinese jongeren starten een eigen bedrijf

Toekomst voor Burkinese jongeren

Aïchatou en Alice startten een onderneming, ondanks hun beperking. Barry en Cherita gingen aan de slag als buschauffeur. De ontheemde Mariam bouwt een nieuwe toekomst in recycling van autobanden. Karim leende geld bij de bank om zijn eigen schoenmakerij te openen. Aïchatou, Alice, Barry, Cherita, Mariam en Karim: ze zijn ambitieus en willen een toekomst opbouwen.

Wereldwijd bouwen jongeren aan hun toekomst. In Tsjaad, Colombia, Sri lanka, Benin en Burkina Faso. In een context van geweld, armoede en uitsluiting, proberen ze hun droom waar te maken.

Jongeren in Burkina Faso
Samen met onze partners begeleiden we deze jongeren: met ondernemerstraining en coaching, opleiding en baan-bemiddeling. Dit jaar zetten we ons extra in voor jongeren in Burkina Faso. Samen met jou willen we jongeren in Burkina Faso begeleiden bij het starten van een eigen bedrijf.

Burkina Faso heeft een extreem jonge bevolking. De gemiddelde leeftijd is 17 jaar. Een groot deel van de jonge bevolking is ambitieus, maar ze wonen in een omgeving met intimiderende omstandigheden. Armoede, onveiligheid door terrorisme en de gevolgen van klimaatverandering zijn grote uitdagingen voor deze nieuwe generatie. Ondanks de grote uitdagingen en de risico’s willen we in deze kwetsbare provincies jongeren, hun gezinnen en daarmee de hele gemeenschap perspectief bieden.

Vakkennis en Bijbelse normen en waarden
Via een netwerk van lokale trainers bieden we trainingen aan. De jongeren volgen een korte training die voor hen relevant is, bijvoorbeeld om hun vakkennis of ondernemerschap te vergroten. Jongeren die onvoldoende kunnen lezen en schrijven bieden we alfabetiseringscursussen. In alle trainingen is er aandacht voor life skills, deze training gaat onder andere over sociale vaardigheden en Bijbelse normen en waarden. Daarnaast worden de startende ondernemers gecoacht door een ervaren ondernemer. Ze kunnen bij hem/haar terecht met vragen over omgang met klanten en leveranciers of administratie en boekhouding.

De trainingen stimuleert jongeren om zakelijk te denken. Die ondernemersgeest zit verweven in de aanpak. Of we nu jongeren steunen bij het starten van een bedrijf, of hen ondersteunen om door te groeien: we zien ze als ondernemers. Daarom vragen we van alle jongeren een financiële bijdrage voor de begeleiding en training. Daarmee laten we zien dat we hen willen ondersteunen in het realiseren van hun ambitie, maar dat het initiatief bij hen ligt.

Tegelijk zijn de financiële middelen van deze jongeren ontoereikend om de ondersteuning volledig te betalen. We nodigen je uit om bij te dragen aan het opstarten van nieuwe ondernemingen en te investeren in de doorontwikkeling van start-ups. Draag je bij aan de toekomst van deze jonge ondernemers?

Goed om te weten: een jongere met een eigen bedrijf zorgt gemiddeld voor vier werkplekken. En één werknemer draagt zorg voor een familie met gemiddeld 8 personen!

DSC_0142.JPG
300