Deelnemers

Geerd Simons / Esselink Groep

Wat is er mooier dan bijdragen aan dit soort evenementen? Deze kinderen verdienen beter! Helpt u mee, zodat deze kinderen kunnen krijgen wat wij allemaal als heel normaal ervaren? Alvast hartelijk dank!
81% (€ 3.660,00) opgehaald
Doel € 4.500

Marita Dekker / Esselink Groep

Wat moet het vreselijk zijn om iedere dag te constateren dat je niet genoeg eten en kleding voor je kinderen hebt. Wat ben je wanhopig als je je kind verkoopt als slaaf! Om deze vreselijke situatie van uitbuiting en misbruik te veranderen hoop ik op D.V. 21 september samen met heel veel andere deelnemers de MontVentoux te beklimmen en daarmee het verschil te maken voor deze kinderen! Ik hoop dat Woord en Daad met het geld van mijn sponsoring deze kinderen een luisterend oor en een veilige woonomgeving kan bieden! Dan is mijn missie geslaagd!
86% (€ 3.005,00) opgehaald
Doel € 3.500

Jan van der Hel / Esselink Groep

Als men vraagt ' doe je weer mee?, dan zeg je dus geen nee! Voor de 5e keer op rij wil ik mij weer inzetten om door middel van uw donatie kindslaven uit hun schrijnende situatie te halen. Woord en Daad zet zich o.a. in om kindslaven in Haiti een betere toekomst te bieden waarin onderwijs , liefde en respect centraal staat. ik wil u vragen mij mee te helpen mijn doelstelling te halen en deze kinderen een menswaardige toekomst te bieden. D.V. 21 September beklimmen wij de top van de Mount Ventoux, 1 dag inspanning kan een levensgroot verschil maken voor deze Restaveks in Haïti! Namens al deze kinderen, hartelijk dank!
83% (€ 2.910,00) opgehaald
Doel € 3.500

Koos Goedegebuur / Esselink Groep

Ik wil graag meelopen om met elkaar, zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het hulpverleningsproject van Woord en Daad!. Dit doel is ook dit jaar weer om kindslaven in Haïti aan een goede toekomst te helpen. Het blijkt dat slavernij geen verschijnsel is van een paar honderd jaar geleden. Onderzoek heeft aangetoond dat er nu nog steeds 40 miljoen mensen in slavernij leven. Dat kinderen tot slavernij worden gedwongen heeft meestal als oorzaak, dat ouders niet voor hen kunnen zorgen door armoede. De kinderen worden dan ‘verkocht’ aan rijkere families in de steden. De ouders geloven dat hun kinderen zo een betere toekomst geboden kan worden. Maar de werkelijkheid is totaal anders. De kinderen worden als slaaf behandeld. Ze krijgen geen onderwijs, ze worden uitgebuit en misbruikt. Woord en Daad wil aan deze vorm van slavernij een eind maken door ze een veilige plek geven waar ze, met psychische hulp, het verleden achter zich kunnen laten om ze weer samen met de Haïtiaanse organisatie Restaveks Freedom te bevrijden uit de slavernij. Men wil ze leren dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst. Daarom werkt Woord en Daad er ook aan mee dat er voor de jongeren daar voldoende scholing is en banen zijn die aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Sport for Others is een sponsorevenement en daarom moet iedere deelnemer minimaal € 1.000,- mee brengen naar de Mont Ventoux. Dit jaar beklimmen we niet de Galibier maar de mooie Mont Ventoux, ‘de Reus van de Provence’. Mag ik zo vrij zijn om je te vragen mij te sponsoren voor dit prachtige doel?
94% (€ 2.810,00) opgehaald
Doel € 3.000

Arjen Bulk / Woord en Daad

40% (€ 2.015,00) opgehaald
Doel € 5.000

Piet van Koppen / Esselink Groep

Inzet voor de naaste, slavenkinderen in Haïti een toekomst te geven en geen slavenwerk te laten verrichten. Jonge tot zeer jonge kinderen vrij te laten zijn en een kans te geven om naar school te gaan. Een toekomst. Mede met uw sponsorhulp. En dit ook nog eens te kunnen doen op een sportieve wijze.
85% (€ 1.270,00) opgehaald
Doel € 1.500

Rina Molenaar / Woord en Daad

Oktober 2018 bezocht ik Haïti. Een prachtig land met een hardnekkig probleem: kindslaven! Ik sprak met jongeren die uit het systeem zijn gehaald en nu zich willen inzetten voor de vrijheid van andere jongeren! In 2019 zet ik me graag in om wereldwijd jongeren een kans te geven op een mooie toekomst!
112% (€ 1.115,00) opgehaald
Doel € 1.000

Aleida Verhage / Esselink Groep

Op DV 21 september ga ik de uitdaging aan om de Mont Ventoux te beklimmen. Als deelnemer wordt er verwacht minimaal €1000 mee te brengen. Met dit geld kan de organisatie van Woord en Daad een programma bieden om kindslaven in Haïti te bevrijden uit hun slavernij. Ongelooflijk triest om de beelden hiervan te zien. Ze worden door ouders weggegeven of verkocht, soms aan familie. Maar helaas kunnen ze niet naar school en worden daar uitgebuit of misbruikt. Ze kunnen onmogelijk een toekomst opbouwen. Dank zij dit project worden kinderen hier vandaan gehaald en gaan een programma in. Ze krijgen psychosociale hulp, mogen naar school en gaan zo een hoopvolle toekomst in. Ik hoop van harte dat u mij financieel wilt steunen om 1 of meerdere kinderen op weg te helpen naar die betere toekomst. Alvast namens de kinderen hartelijk bedankt.
84% (€ 1.045,00) opgehaald
Doel € 1.250

Jeroen Maliepaard / Esselink Groep

Je hobby is hardlopen. Je hebt altijd al de bergen als uitdaging gezien. Je hebt zelf 3 kinderen die in alle vrijheid en gezondheid kunnen opgroeien. Je hebt een doel; 26 km hardlopen bergop, afzien, pijn hebben, dit alles voor een veilig thuis voor kindslaven in Haïti
76% (€ 945,00) opgehaald
Doel € 1.250

Martin Slingerland / Esselink Groep

Een sportieve uitdaging om mijn medemens te helpen,in dit geval de kindslaven in Haïti .
86% (€ 860,00) opgehaald
Doel € 1.000

Pieta Zoeteweij / Esselink Groep

Dit jaar hoop ik, voor de vijfde keer, mij op een sportieve manier in te zetten voor de kindslaven in Haïti. Deze kinderen worden lichamelijk en geestelijk mishandeld. Door middel van uw financiële bijdrage kan ik de berg beklimmen en deze kinderen uit de slavernij te halen. Zij krijgen dan weer een menswaardig bestaan en een goede opleiding. Gaat ook hun leven u ter harte? Doneer dan a.u.b. een bijdrage en u helpt er deze kinderen mee. Alvast hartelijk dank.
61% (€ 605,00) opgehaald
Doel € 1.000

Willem Zoeteweij / Esselink Groep

Na een fantastisch evenement in 2018, ga ik nogmaals de uitdaging aan om in september 2019 fietsend de Mont Ventoux te beklimmen. Wat is het mooi om dit voor kindslaven te doen. Ik hoop dat mijn sponsorbedrag veel voor een kind mag betekenen en ik hem of haar een goede toekomst mag geven in vrijheid voor een kindvriendelijke toekomst. Sta u of jij daar ook achter? Doneer dan uw of jouw bijdrage. Alvast heel hartelijk dank.
49% (€ 493,00) opgehaald
Doel € 1.000

Albert-Jan From / Driemaal volle bak

Zelf heb ik een jeugd gehad waarin ik alle liefde en aandacht heb mogen krijgen die ik nodig had en waar ik alle mogelijkheden heb gekregen om te studeren voor een toekomst. Een dergelijke opvoeding en achtergrond doet nog wel eens gemakkelijk vergeten dat het ook anders kan. Het is schrijnend dat er kinderen zijn die geen kind kunnen zijn en die geen vooruitzichten hebben op een betere toekomst. Ik wil me inzetten om daar verandering in te brengen! Dit doe ik door per fiets de Mont Ventoux driemaal te beklimmen. Daarin ben ik en zijn deze kinderen afhankelijk van uw steun! Steunt u mee?
41% (€ 406,00) opgehaald
Doel € 1.000

Bert den Hartog / Team Altena

Toch weer besloten om mee te doen aan #sportforothers. Het laat je niet los! Het is goed om een bijdrage te leveren in de strijd tegen onrecht. Aan de andere kant is juist voor mij de combinatie van het doel met een sportieve prestatie wat het extra aantrekkelijk maakt. Daarom heb ik mijn doel gezet om geld bij elkaar te lopen en de eerste Nederlander te worden die als vijftiger op één dag de Mont Ventoux op gaat hardlopen vanuit Malaucene, Sault en Bedoin. Dit geeft mij nog meer motivatie en mogelijkheden om sponsors te werven.
38% (€ 375,00) opgehaald
Doel € 1.000

Willemien Van Wijnen / Woord en Daad

Armoede is niet alleen dat je geen geld hebt. Armoede is ook dat je niet de goede keuzes voor je kinderen kunt maken. Ik bezocht in Haïti een gezin met 7 kinderen dat in een houten huisje van 16m2 leefde. Het gezin had geen vast inkomen. Er was geen watervoorziening in het dorp, de dichtbijzijnste rivier was drie uur lopen. En dan nog drie uur terug. Niet voor te stellen dat je in zo’n situatie van pure armoede je kinderen op moet voeden. Armoede. Dat ligt aan de basis van het hele Restavek systeem. Ouders geven hun kind weg omdat ze er zelf niet voor kunnen zorgen. Als moeder van drie kids raakt me dat. Niet voor te stellen dat je zelf zo’n hartverscheurende keuze zou moeten maken. 300.000 Restaveks in Haïti. 300.000 kinderen die geen kind mogen zijn. Een gevoel van hopeloosheid kan je zomaar overvallen. Maar toch: ieder kind dat we kunnen helpen is er 1. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel de wereld voor minimaal 1 kind veranderen. Een kind dat opbloeit omdat het onderwijs, aandacht en liefde krijgt. Een kind dat in aanraking komt met de levensveranderende kracht van het Evangelie. Help jij mij mee?
30% (€ 301,50) opgehaald
Doel € 1.000
194