Duurzame aanpak - van school naar werk

Een baan voor jongeren als Lovely
Afgelopen jaar vertrokken 60.000 jongeren vanuit Haïti naar Chili, op zoek naar een baan. Er zijn  te weinig banen voor geschoolde jongeren. Woord en Daad vindt het belangrijk dat de banenmarkt in Haïti aantrekt en dat jongeren in eigen land aan de slag kunnen. Samen met onze partners werken we aan het concept  ‘JobBooster’. In dit project zorgen we ervoor dat er genoeg scholing is voor jongeren, maar nog belangrijker: dat deze aansluit bij de vraag vanuit  de arbeidsmarkt. Vanuit de Jobbooster wordt ook actief gezocht naar werk, zodat jongeren als Lovely vrijwel zeker direct na hun opleiding aan de slag kunnen. De Jobbooster wordt ook opgestart in andere landen, zoals Ethiopië en de Filipijnen. 

Een duurzame verandering
Als jongeren zelfstandig zijn en een  baan hebben, zijn ze in staat om anderen de kansen te bieden die ze zelf ook hebben gehad.

Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van Carmen uit Guatamala. Ze was sponsorkind en kon daardoor naar school. Nu heeft ze een baan en steunt ze zelf een sponsorkind. Zo creëren we samen een duurzame verandering!
 

meisje
248