Medisch beleidsplan

Op DV zaterdag 22 september 2018 zal een grote groep deelnemers aan Sport for Others de Mont Ventoux gaan bedwingen. De organisatie van Sport for Others zal alles in het werk stellen om er een veilige tocht voor alle betrokkenen van te maken. In dit beleidsplan wordt beschreven op welke manier de organisatie ervoor zorg draagt dat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers wordt gewaarborgd.

Algemene uitgangspunten
Deelname aan de tocht en aan trainingen gebeurt voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. De organisatie Sport for Others is zich er terdege van bewust dat zij de verantwoordelijkheid draagt ervoor zorg te dragen dat deelnemers optimaal op een veilige manier kunnen deelnemen. De stichting heeft voorwaarden opgesteld die hiervoor dienen te zorgen. Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van deskundige medische ondersteuning tijdens de tocht.

De uitdaging!
De Mont Ventoux is een van de zwaarste cols in de wielersport. Het beklimmen van de Mont Ventoux is daarom een flinke uitdaging en het bereiken van de top, of men dit nu fietsend of (hard)lopend heeft volbracht, is een prestatie om trots op te zijn! Het vraagt veel van de deelnemer, een goede gezondheid en conditie zijn daarom een vereiste.    
Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor succes. De deelnemers zijn zich er van bewust dat hun deelname aan de tocht op eigen verantwoordelijkheid geschiedt. De organisatie adviseert de deelnemers met klem om in het bezit van een medische verklaring aan de start te verschijnen.

Medische - en trainingsondersteuning
Op de website www.sportforothers.nl wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten die bij de voorbereiding van belang zijn: trainingsschema’s, eet- en drink adviezen, adviezen over het materiaal en adviezen over kleding, zowel voor de fietsers als voor de (hard)lopers.
Voor diegenen die inmiddels een eerste basis hebben gelegd en de eerste lichamelijke aanpassingen hebben plaatsgevonden wordt geadviseerd om een eerste inspanningstest te ondergaan. Om te kijken wat de potentie is (erfelijk bepaald), wat de huidige status is en hoe de trainingsaanpak persoonlijker gemaakt kan worden, is een inspanningstest een absolute meerwaarde. Tijdens de test vinden er gezondheidscontroles plaats zoals gewicht, vetpercentage, longfunctie en bloeddruk. Daarna volgt er een inspanningstest waarbij de hartslag, het vermogen, de zuurstofopname en ademhaling wordt gemeten en er wordt een ecg meting gedaan. Aan de hand van deze test volgt er een uitgebreid verslag met onder andere een persoonlijk trainingsadvies en hartslagzones welke een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om gerichter te trainen. 

Ondersteuning tijdens het verblijf in Frankrijk 
Van vrijdag tot en met maandag in Frankrijk zal er medisch personeel aanwezig zijn. Voor vragen van medische aard kunnen deelnemers hier terecht.

Het medisch personeel zal individuele deelnemers adviseren en naar vermogen behandelen wanneer er klachten zijn. Zij kunnen deelnemers adviseren af te zien van deelname als daarvoor medische gronden bestaan. De organisatie is bevoegd om bij medische redenen de deelnemer te laten stoppen.

Ondersteuning tijdens de tocht zelf
Tijdens de beklimming zal er ook een medisch team beschikbaar zijn. Daarnaast zullen er posten met eten en drinken zijn op het traject naar de top.

Tenslotte
Alle deelnemers wordt gevraagd relevante informatie met betrekking tot de gezondheid, medicijngebruik etc. door te geven aan de organisatie. Met deze informatie zal uiteraard zorgvuldig omgegaan worden.
 

Weerstation
255