Medisch beleidsplan

Op Deo volente zaterdag 11 september 2021 vindt Sport for Others plaats in de omgeving van de Nederrijn en op de Veluwe. Sport for Others zal alles in het werk stellen om er een veilige tocht voor alle betrokkenen van te maken. In dit beleidsplan wordt beschreven op welke manier de organisatie ervoor zorg draagt dat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers wordt gewaarborgd.

Algemeen uitgangspunt
Deelname aan het evenement is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Sport for Others kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel en/of materiele schade.

Medische zorg tijdens het evenement
Gezond en fit de finishlijn passeren. Dat is iets waar je zelf mede voor verantwoordelijk bent. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Omdat je gezondheid tijdens het evenement niet onze verantwoordelijkheid maar wél onze zorg is, staat er tijdens het evenement een medisch team paraat voor eerste hulp bij ongelukken. Op zaterdag staat het medische team, bestaande uit twee artsen en een fysiotherapeut langs de route paraat. Voor de wandelaars geldt dat er een EHBO-er en mogelijk ook een arts meeloopt met de groep. Deze persoon is ook in het bezit van een AED. 
Op de dag voor het evenement is er een medisch spreekuur waar je terecht kunt voor medisch advies. Ook als je spierklachten hebt kun je even binnenlopen bij de fysiotherapeut.

Medische vragenlijst
Om van te voren gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, moeten alle deelnemers  een medische vragenlijst invullen. Deze vragenlijst wordt ruim voor de aanvang van het evenement verstrekt. Sport for Others zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze alleen delen met het medische team. Het medische team zal deze vragenlijsten van te voren checken. Mochten er vragen zijn over je gezondheid dan nemen de artsen contact met je op en wordt je verwacht tijdens het medische spreekuur op vrijdagmiddag 10 september. Tijd en plaats worden via het koersboekje gecommuniceerd. 

Mocht je in het bezit zijn van een geldige medische verklaring, dan kun je een kopie van deze verklaring inleveren als je je bij aankomst meldt bij de informatiebalie. 
 

48841260091_0a192210f9_h.jpg
255