Medisch beleidsplan

Op DV zaterdag 21 september 2019 zal een grote groep deelnemers aan Sport for Others de Mont Ventoux gaan bedwingen. Sport for Others zal alles in het werk stellen om er een veilige tocht voor alle betrokkenen van te maken. In dit beleidsplan wordt beschreven op welke manier de organisatie ervoor zorg draagt dat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers wordt gewaarborgd.

Algemeen uitgangspunt
Deelname aan het evenement is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Sport for Others kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel en/of materiele schade.

Medische zorg tijdens het evenement
Gezond en fit de finishlijn passeren. Dat is iets waar je zelf mede voor verantwoordelijk bent. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Omdat je gezondheid tijdens het evenement niet onze verantwoordelijkheid maar wél onze zorg is, staat er tijdens het evenement een medisch team paraat voor eerste hulp bij ongelukken. Op zaterdag gebruikt het medische team, bestaande uit twee artsen en een fysiotherapeut onze centrale post (zo’n 6 kilometer onder de top) als uitvalbasis. De artsen zijn in bezit van een AED. Voor de wandelaars geldt dat er een EHBO-er meeloopt met de groep. Deze persoon is ook in het bezit van een AED. 
Op de dag voor het evenement is er een medisch spreekuur waar je terecht kunt voor medisch advies.  Ook als je spierklachten hebt kun je even binnenlopen bij de fysiotherapeut.

Medische vragenlijst
Om van te voren gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, moeten alle deelnemers bij inschrijving van hun deelname een medische vragenlijst invullen. Sport for Others zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze alleen delen met het medische team. Het medische team zal deze vragenlijsten van te voren checken. Mochten er vragen zijn over uw gezondheid dan nemen de artsen contact met u op en wordt u verwacht tijdens het medische spreekuur op vrijdagmiddag 20 september. Tijd en plaats worden via het koersboekje gecommuniceerd. 

Mocht u in het bezit zijn van een geldige medische verklaring, dan kunt u een kopie van deze verklaring inleveren als u zich bij aankomst in Frankrijk meldt bij de informatiebalie. 

Deelnemen aan het evenement is op eigen verantwoordelijkheid. Omdat je gezondheid tijdens het evenement niet onze verantwoordelijkheid is, maar wel onze zorg, vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Wat is een cardiovasculaire vragenlijst? Het is een vragenlijst om het risico in te schatten op onverwachte gebeurtenissen tijdens sporten als gevolg van een hart- en vaatziekte. Deze vragenlijst wordt per mail naar je verzonden.

Sport for Others zal deze gegevens alleen delen met de artsen die aan dit evenement verbonden zijn. Als de artsen op basis van uw antwoorden aanleiding zien voor een gesprek, dan bent u verplicht om naar het medische spreekuur te komen op DV vrijdagmiddag 20 september. U zult hier dan telefonisch voor benaderd worden.
 

Weerstation
255