Partner in het zonnetje - Un homme indispensable

nieuwsbericht omslag JANspek.jpg

Heb je wel eens een bezoek gebracht aan de tandarts in Frankrijk? Misschien wel. Vorig jaar moest er tijdens Sport for Others iemand met kiespijn naar de tandarts. Nu kom je al een eindje door Engels te spreken, maar vaak is dat niet genoeg. Gelukkig gaat er iemand mee die vloeiend Frans spreekt en ons helpt bij dit soort gebeurtenissen.

Drs. Jan Spek (Le Colvert) gaat dit jaar voor de tweede keer mee om ons bij te staan in moeilijke, Franse conversaties. Hij verzorgt cursussen en trainingen voor particulieren, bedrijven en ontwikkelingshulporganisaties.

Vorig jaar is hij meegegaan naar de tandarts om een afspraak te maken en om te vertellen wat er aan de hand was, zowel aan de tandarts als aan de patiënt. Alles was gelukkig zo geregeld.

Een ander voorbeeld is dat een gids ons duidelijk wilde maken dat het de volgende dag, de dag van de klim, heel wat kouder zou zijn op de berg en dat het harder zou waaien. Wij begrepen er niets van, maar door Jan konden we de deelnemers op tijd waarschuwen om warme kleding mee te nemen naar de top.

Jan, hartelijk bedankt voor je vertaalwerk en tot in september!

Terug naar overzicht
200