Sport for Others: geven vanuit dankbaarheid

0N2A9003.jpg

Bij Sport for Others gaat het om meer dan alleen sport. Het gaat om gemeenschap, solidariteit en het verschil maken in de levens van anderen. Het draait om mensen die samenkomen om iets groters dan zichzelf te dienen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat drijft de deelnemers en donateurs om zo gul te zijn? Vandaag wil ik met je stilstaan bij de achterliggende redenen om te geven en fondsen te werven, bezien vanuit onze christelijke identiteit.

Tijdens een recent Sport for Others-evenement deed ik op het podium een oproep aan de deelnemers om te delen hoe ze fondsen hadden geworven, in de hoop anderen te inspireren. Het podium bleef leeg. Echter, dit was geen teken van inactiviteit of desinteresse. Het was een stille getuigenis van de bescheidenheid die zo kenmerkend is voor de achterban van Woord en Daad. Zoals een collega aanhaalde uit Matteüs 6:3-4, waar dit zo prachtig is verwoord: "Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet; 4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden."

Inspirerende acties
Met deze tekst in ons achterhoofd, wil ik toch in deze blog enkele prachtige acties belichten, zonder namen te noemen. Dus niet om individuen in het zonnetje te zetten, maar om te erkennen dat onze gezamenlijke acties, met God als onze Vader en Leidsman, een wereld van verschil maken. Ik denk aan het meisje dat bloemen verkocht voor haar vader bij familie en vrienden en in de buurt om zo geld op te halen voor het goede doel. Daarnaast vond ik het mooi om te horen dat een man een etentje organiseerde met vrienden en hiermee geld ophaalde. Of de oproep op social media met een prachtige uitleg van het goede doel. En dan tenslotte… Een deelnemer, de aanjager van een team van meer dan 10 mensen, deelde onlangs zijn gedachten met ons via de mail omdat hij het niet juist vond dit op het podium te doen, en die gedachten zijn het waard om met jullie te delen: hij beschrijft het unieke samenspel tussen het materiële en geestelijke aspect van ons evenement.

"Ons team van 18 deelnemers kwam al na één oproepje tot stand en ons bedrijf werkt en betaalt zonder meer mee aan onze doelen en toen ik een oproepje deed voor de fondsen, kwam het allemaal binnen. Ik ben zo verschrikkelijk dankbaar dat dit op een veel Hoger Niveau wordt geregeld dan ik dat ooit zou kunnen! Alle eer aan God. De nood van de doelgroep gaat mij, nee: Hem, zo aan het hart."

Dit verhaal is een prachtig voorbeeld van hoe men kan geven zonder de behoefte om te pronken met prestaties of opbrengsten. Het gaat om een dieper niveau van geven, waar ik stil en dankbaar van word.

Het hart achter de gift
Het kan verleidelijk zijn om de mensen die de meeste fondsen hebben verzameld in het zonnetje te zetten. Echter, ik koos bewust voor een andere aanpak, om dit niet vanaf het podium bekend te maken wie de grootste bedragen heeft opgehaald. Dit doen we uit respect voor het principe dat iedere inspanning telt en dat niet iedere inspanning altijd zichtbaar is. Sommigen hebben misschien kleinere bedragen verzameld, maar hebben daarvoor buitengewone persoonlijke offers gebracht. Anderen hebben misschien toegang tot ruimere netwerken en middelen, maar dat maakt hun bijdrage niet per se 'beter' of 'waardevoller'. Ik hou graag de focus op onze gezamenlijke inspanning. Deze collectieve inzet maakt impact, niet alleen in de levens van degenen die we ondersteunen, maar ook in onze eigen harten en levens.

Over het doelbedrag van 500 euro
Hoewel het minder belangrijk is dan de geest van vrijgevigheid, wil ik ook een kort moment nemen om uit te leggen waarom we een streefbedrag van € 500 per deelnemer hanteren. Het is niet de bedoeling mensen uit te sluiten die het bedrag te hoog vinden, maar het bedrag is bewezen effectief om veel geld op te halen. Door een minimum in te stellen, worden mensen uitgedaagd om hun netwerk aan te spreken, wat op zijn beurt weer leidt tot meer betrokkenheid en gemeenschapszin. Het is een manier om iedereen aan te moedigen zich volledig in te zetten, zowel sportief als in het werven van fondsen.

In gemeenschap en dankbaarheid
Als ik de woorden van onze deelnemers ter harte neem, dan is het helder dat het ware succes van Sport for Others niet gemeten kan worden in euro's of kilometers. Het wordt gemeten in dankbare harten en in mensen die verenigd zijn in een gezamenlijk doel. Laten we daarom doorgaan met geven vanuit dankbaarheid, in het besef dat wat we samen doen, hoe klein ook, een groot verschil maakt.

Terug naar overzicht
200